Barion Pixel

Tagsági szabályzat

1. Adatok

1.1 A https://drdaubnertanit.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) alapítói: Dr. Daubner Béla és Márkus Tamás.

1.2 A Weboldal üzemeltetője a Tudat és Tudatosság Oktatási és Oktatásfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-195455, adószám: 26526535-2-13, székhely: 2141 Csömör, Csendes utca 5. továbbiakban: Üzemeltető).

1.3 Az Üzemeletető e-mail címe: info@drdaubnertanit.hu

2. Célkitűzés

Az alapítók a Weboldalt azért hozták létre, hogy Dr. Daubner Béla pszichiáter, kiképző pszichoterapeuta és jógaoktató tanítványai korszerű, internet alapú lehetőségekkel távolról is elérhessék tanítójuk előadásait, tanfolyamait, valamint elektronikus formában (email, videó beszélgetés) kérdéseket tehessenek fel. Emellett az alapítók a Weboldal tagsági közösségét (továbbiakban: Közösség) azért szervezik, hogy a tagok kapcsolatban lehessenek egymással az alábbiakban felsorolt szolgáltatások segítségével.

3. A közösségi szolgáltatások

3.1 A Weboldalon a tagok korlátozás nélkül használhatják az alábbi szolgáltatásokat:

3.1.1 Tudástár: A Tudástár három fő része: (1) a Videótár, (2) a Hangtár és (3) a Könyvtár.

3.1.2 Fórum: A Fórum témakörökre bontott írásbeli hozzászólás gyűjtemény, amelynek működési feltételeit e dokumentum későbbi fejezete részletesen tartalmazza.

3.1.3 „Kérdezd Bélát!” speciálisan kialakított internetes felülete. Itt a tagok kérdéseket tehetnek fel tanítójuknak. A tagok a válaszokat havi rendszerességgel, előzetesen meghirdetett időpontban felvételről nézhetik meg videóüzenet formájában. A kb. egy órás válaszadó ülés alakalmával nincs mód minden kérdés megválaszolására, így a kérdések egy előzetes szűrésen esnek át. A többeket érintő kérdések válaszaira igyekszünk sort keríteni.

3.2 A Weboldal Üzemeltetője semmilyen értelemben nem vállal felelősséget a Weboldal használói által a Fórumon, a Beszélgető Szobákban elhelyezett információkért, vagy az azokból következő esetleges káresemények miatt.

4. A Weboldalt igénybevevő Felhasználók lehetséges státuszai

4.1 “Látogató”. Az interneten kereső a Weboldalra szabadon beléphet és a Weboldal szöveges információival szabadon ismerkedhet. Tanfolyami vagy Közösségi szolgáltatást nem vehet igénybe.

4.2 “Regisztrált”. Az a “Látogató”, aki regisztrálja magát és a regisztrációja sikeresen lezárult, 10 napig érvényes ideiglenes, korlátozott ismerkedő tagsági jogot kap. Ez idő alatt megismerkedhet a Weboldal tanfolyamainak betekintő videóival és a Tudástár betekintő anyagaival. Az “Ismerkedő” státuszt bármikor meg lehet újítani.

4.3 “Tag”. Aki a jelen Szabályzat 5. pontjában leírt módon jelentkezik a Közösségbe, és jelentkezése sikeres, a Közösség tagjává válik. A Tag a Weboldal összes Szolgáltatását használhatja. A Tagok kedvezményesen válhatnak “Vásárló”-vá.

4.4 “Vásárló”. A Weboldalon regisztráltak tanfolyamokhoz  illetve tanfolyami modulokhoz való hozzáférési jogosultságot vásárolhatnak. A tanfolyamok és modulok hozzáférése időkorlát nélküli. A modul hozzáférés mellett a közösségi szolgáltatások használatához is jogot kap azzal, hogy a Tudástárat csak betekintő módban használhatja.

4.5 “Látogató” közvetlenül nem válhat “Vásárló”-vá, ahhoz előbb regisztrálnia kell és sikerrel jelentkeznie kell “Ismerkedő”-nek vagy “Tag”-nak.

5. Jelentkezés a Közösség tagjának

5.1 A Közösség tagjai sorába jelentkezhet minden 18. életévét betöltött személy, aki megismerte és elfogadta jelen Tagsági Szabályzatot, a Weboldal Adatvédelmi és Cookie Tájékoztatóját, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint személyes adatainak megadásával előzetesen regisztrált a weboldalon.

5.2 A jelentkezés a következő lépésekből áll. A jelentkező:

5.3 A regisztrációs űrlap kitöltését követően a regisztráló kap egy ellenőrző emailt, amelyben meg kell erősítenie szándékát. E válaszlevél visszaérkezésekor válik teljessé a regisztrációs folyamat, amiről a weboldal emailben értesíti a regisztrálót.

6. A tagsági viszony ára, kiegyenlítése

6.1 A tagsági viszony a jelentkezés elfogadása utáni első tagsági díj megfizetésével jön létre. A tagság havi díja jelenleg bruttó 990 Ft (780 Ft + ÁFA), éves díja  bruttó 9900 Ft (7795 Ft + ÁFA).

6.2 A tagsági viszony általában határozatlan idejű.

6.2 A Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot a tagsági díjak naptári évenként egyszeri módosítására. Ezt a tagokkal a módosítás előtt 30 nappal közölni kell.

6.3 A tagság díj megfizetése vásárlásnak minősül, így vonatkoznak rá a Weboldal Általános Szerződési Feltételeiben leírtak.

6.4 A tagsági díj befizetése kizárólag internetes fizetéssel történik. Ez a gyakorlatban egy kártyaregisztrációs fizetés az OTP Bank SimplePay rendszerén keresztül. Az OTP Mobil Simplepay fizetési tájékoztatója ide kattintva érhető el.

6.5 A tagsági viszony banki átutalással való fizetése csak határozott érvényességi időre történhet. Ennek kezdeményezését e-mailben, az info@drdaubnertanit.hu címen lehet megtenni.

6.6 A számlaadás e-mailben elküldött, időbélyeggel hitelesített elektronikus számla formátumban történik.

7. A tagsági viszony megszűnése

7.1 A tagsági viszony a tag részéről bármikor indoklás nélkül felmondható. A felmondás esetén az előre kifizetett időszak tagsági jogviszonya teljes körű. A megkezdett havi tagsági időszak egész hónapnak számít, így abból felmondás esetén nem követelhető visszafizetés. Éves előrefizetés esetén a tagdíjból nem követelhető vissza a fel nem használt részidőszak arányos díja.

7.1.1 A Tagsági viszony megszüntetése a “Fiókom” menüpont alatti “Előfizetéseim” fül alatti tagsági előfizetés részletezésében található “Az előfizetés lemondása” gombbal kezdeményezhető.

7.2 Szünetel a tagsági viszony, ha a kártyaregisztrációs díjlehívás sikertelen. A sikertelen díjlehívást az Üzemeltető háromszor e-mailben jelzi a Felhasználó felé. Ezután a tagság felfüggesztésre kerül. A tagsági viszony ez esetben is bármikor folytatható.

7.3 A tagsági viszony a Weboldal Üzemeltetője részéről az alábbi esetekben azonnali felmondásra kerül:

  • ha a Tag a Weboldal szolgáltatásait kétszeri felszólítás ellenére sem a Szabályzatokban leírt módon használja
  • ha a Tag bizonyíthatóan vét a Weboldal Szerzői Jogokkal kapcsolatos szabályai ellen

8. A Weboldal Fórum használatának szabályai

8.1 Általános szabályok

8.1.1 A Felhasználók szabadon és a regisztrációkor választott felhasználóneveken írnak.

8.1.2 A Felhasználó köteles a jelen szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

8.1.3 A fórumokat fórum adminisztrátorok, moderátorok felügyelik, akiknek alapvető feladata, hogy lehetővé tegyék a folyamatos társalgást.

8.1.4 A moderátor jogosult törölni azokat a hozzászólásokat, melyek megsértik a jelen szabályzatot, valamint ezt követően a Felhasználó hozzászólásait átmenetileg vagy végleg korlátozhatja, Közösségi tagságát véglegesen megszüntetheti az eset súlyosságától függően.

8.1.5 A moderátor nem bíró, így nem köteles igazságot szolgáltatni a felhasználók között, de törekszik a fórum szabályzatát következetesen betartani, részrehajlás nélkül és biztosítani a nyugodt eszmecserét a többi felhasználó részére.

8.1.6 A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

8.1.7 A hozzászólás közzététele az elküldést követően azonnal megtörténik, nem a moderátor engedélyezi utólag, így sem a moderátorok, sem a Weboldal Üzemeltetője semmiféle felelősséget nem vállal az üzenetek tartalmáért, az csak és kizárólag az adott felhasználó véleményét tükrözi, mellyel az Üzemeltető és a moderátorok semmilyen közösséget nem vállalnak.

8.1.8 Az Üzemeltető és a moderátorok nem vállalnak felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért.

8.1.9. A Weboldal Közösségi szolgáltatásaiban, így a Fórumon is tilos bármilyen tartalom hirdetése.

8.1.10 A moderátoroknak nincs rá kapacitásuk, hogy valamennyi üzenetet elolvassák, ezért kérjük, ha olyan bejegyzésre bukkan, amely véleménye szerint jelen szabályzat valamelyik pontjába ütközik, vagy bármely módon akadályozza a kultúrált társalgást, azt jelezze az Üzemeltető e-mail címén (info@drdaubnertanit.hu) a téma pontos linkjével és a fórum hozzászólás számának megadásával.

8.2 Törlendő hozzászólások

8.2.1 Jogsértő hozzászólások. A közzétételének időpontjában bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz, vagy a hatályos magyar jogszabályba ütközik.

8.2.2. Olyan hozzászólás, amely személyes adatvédelmi törvényeket sért, illetve személyes adatatot hoz nyilvánosságra.

8.2.3 Olyan hozzászólás, amely akadályozza a fórum rendeltetésszerű használatát.

8.2.4 Üzemeltető rendszerét, vagy a felhasználók számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásoló hozzászólások.

8.2.5 Alpári, fenyegető, agresszív, sértő hangnemű hozzászólások. (A téma ismeretében azt a moderátor ítéli meg, hogy az adott hozzászólás ebbe a kategóriába tartozik-e.)

8.2.6 A moderálást, üzemeltetőt minősítő, velük foglalkozó beírások. A moderálás nem képezi vita tárgyát és nem kell személyes sértésnek venni.

8.2.7 Gyűlöletkeltésre, illetve ilyen témájú weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazó hozzászólások.

8.2.8 Egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, személyeskedő vélemények.

8.2.9 Rasszista kifejezések.

8.2.10 Több néven a fórum szándékos romboló hozzászólás.

8.2.11 Hamis információkat szándékosan terjesztő hozzászólás.

8.2.12 Bárminemű szándékos közösségromboló magatartás és provokáció.

8.2.13 Törlendő hozzászólás, ha a felhasználó neve és hozzászólásai alapján valaki olyan személynek vagy cégnek, vagy cég képviselőjének adja ki magát, ami nem felel meg a valóságnak.

8.2.14. Olyan név használata, amely köthető egy – ideiglenes vagy végleges – tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, azonnali, végleges tiltást vonhat maga után.

8.2.15 A Fórum témákba kizárólag olyan linkek bemásolása engedélyezett, melyeken semmilyen reklám vagy személyes adat illetve felismerhető személy nem szerepel.

8.2.16 Témaromboló hozzászólások.

8.2.17 Nem témába illő hozzászólás.

8.2.18 Flood (értelmetlen szöveggel való elárasztás). Ha nem szándékos, akkor egy bejegyzés mellett a többi törlésre kerül.

8.2.19 Törölt hozzászólás visszamásolása.

8.2.20 Kisregényszerű hozzászólások, linkek.

8.2.21 Minden olyan beírás, mely akadályozza a Fórum használatát.

8.2.22 Reklám közzététele, kereskedelmi tevékenység, illetve üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása.

8.2.23 Olyan hozzászólások, melyek nem ütköznek az eddig felsoroltakba, de mégsem kívánunk számukra nyilvánosságot biztosítani.

8.3. Aki a Fórum etikai szabályai ellen vét és ismételt felszólítás ellenére sem hagy fel magatartásával, annak tagsági viszonyát a Weboldal Üzemeltetője visszavonja.

A drdaubnertanit.hu weboldal közösségének Szabályzata. 1.2.1 verzió.

Hatályos 2019. 07. 01-től.

Frissítve: 2020. december 13.

0