Asszertív Kommunikációs Képzés 1. modul

4 990 Ft

A szociálisan kompetens (asszertiv) egyén képes arra, hogy céljait úgy érje el, hogy eközben viselkedésének pozitív és negatív következményei hosszútávon egyensúlyban legyenek. Lehetséges ezt tanulni? Kiscsoportban gyakorolni? Erre tesz kísérletet az új előadás- és gyakorlatsorozat. Tanfolyamaink és tanfolyami moduljaink vásárlásához kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be! Regisztráció / Bejelentkezés

Leírás

 1. alkalom: Kommunikációs formák, helyzetgyakorlattal (2:01:13)

Az első alkalommal a járványhelyzet korlátozásai miatt Béla négy fős mini csoporttal kezdte el a munkát. Egy prezentáció keretében mutatta be az alapfogalmakat és egy korkrét helyzettel megismertetve kezdték a csoprttagok a munkát. Az első modul tartalmaz egy 15 oldalas összefoglaló tanulmányt az asszertív viselkedésről. Bélával való kapcsolattartáshoz a modul végén lehetőséged van üzenet, kérdés vagy sajátélmény beküldésre, illetve fel tudsz tölteni egy maximum 8 MB méretű file-t.

* * *

A szociálisan kompetens (asszertiv) egyén képes arra, hogy céljait úgy érje el, hogy eközben viselkedésének pozitív és negatív következményei hosszútávon egyensúlyban legyenek. Maga a szociálisan kompetens viselkedés azt jelenti, hogy az egyén kisebb-nagyobb mértékben rendelkezik olyan képességekkel, amelyek segítségével az önérvényesítés és a szociális alkalmazkodás követelményeit összhangba tudja hozni.

Az önérvényesítés során szükségképpen az egyén negatív következményekkel is számolhat. Aki ezt teljesen el akarja kerülni, az képtelen lesz akaratának érvényesítésére, mert viselkedésének legfőbb irányítója az a vágy lesz, hogy mindenki részéről elfogadást és szeretetet kapjon.

A szociális viselkedés színvonalát befolyásoló kompetencia-szint feltételezése szükségszerűen implikálja azt, hogy az adott viselkedés megvalósításában nem csupán megelőző és következményes ingertényezők, hanem belső folyamatok, képességek, beállítódás, önértékelés is meghatározóak. Másrészt ez a koncepció azzal, hogy az egyén saját igényeinek jelentőségét kiemeli, szakit azzal a felfogással, amely a viselkedésszabályozásban csak a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás jelenségeit látta. A szociális kompetencia elmélete alapvető jelentőséget tulajdonit az egyén önindukált és önvezérléssel irányított viselkedésmódjainak, amelyek szükségképpen feltételezik a szociális valóság belső modelljének kialakulását is. Éppen ezért egyetérthetünk azokkal az elképzelésekkel, amelyek szerint a szociális kompetencia azon képességként definiálható, amellyel létrehozható az önmegvalósítás és a szociális alkalmazkodás egészséges kompromisszuma.

Az asszertiv viselkedés legfőbb jellemzői:

 1. önkifejező
 2. tekintettel van mások jogaira
 3. őszinte
 4. egyenes és közvetlen
 5. ügyel mind a saját, mind a kapcsolat érdekeire
 6. a közlés verbális csatornája döntően a közlés tartalmát szolgálja
 7. a nonverbális csatorna a közlőnek a közléshez és a befogadóhoz való viszonyát szolgálja
 8. konkrét helyzetre, célra, személyre irányul
 9. szociálisan elfogadható
 10. tanult, nem veleszületett.

A tíz alkalomra tervezett tanfolyam elmélettel, kiscsoportos feldogozással és helyzetgyakorlatokkal mutatja be az asszertív viselkedést.

Betekintő videó

Betekintő videónk megtekintéséhez kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj! Regisztráció / Bejelentkezés