Asszertív Kommunikációs Képzés 1-10 modul

49 900 Ft

Kategória:

A szociálisan kompetens (asszertiv) egyén képes arra, hogy céljait úgy érje el, hogy eközben viselkedésének pozitív és negatív következményei hosszútávon egyensúlyban legyenek. Lehetséges ezt tanulni? Kiscsoportban gyakorolni? Erre tesz kísérletet az új előadás- és gyakorlatsorozat. Tanfolyamaink és tanfolyami moduljaink vásárlásához kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be! Regisztráció / Bejelentkezés

Leírás

A tanfolyamról

Ritkán volt nagyobb szükség arra a tudás elsajátítására, amit ez az új tanfolyam céljául határoz meg. Az erőszakmentes, céltudatos önérvényesítő készségek megtanulása és begyakorlása napjaink egyre égetőbb szüksége. A tanfolyam során Béla ismerteti az elméleti alapokat, a kommunikáció formáit, az agresszív, a passzív-agresszív, a passzív és az asszertív emberi kommunikáció lényegét, emellett helyzetgyakorlatokkal és elemzésekkel kerülnek a csoporttagok közelebb az önérvényesítő, őszinte, empatikus, tudatos kommunikációs forma elsajátításához.

Az asszertív viselkedés jellemzőinek megismertetése és a csoport biztonságos terében való kipróbálása, gyakorlati alkalmazása a tanfolyam alapvető célja. A tanfolyami alkalmak során Béla olyan helyzetekkel és helyzetmegoldásokkal ismertet meg, amelyekből közös elemző munkával lehet jobban megérteni az asszertív önérvényesítés lényegét.

A tanfolyam online is elvégezhető. Várjuk a kérdéseidet, a sajátélmény megosztásodat. Bélával való kapcsolattartáshoz a modulokban lehetőséged van üzenet, kérdés vagy sajátélmény beküldésre, illetve fel tudsz tölteni egy maximum 8 MB méretű file-t is.

A tizes csomag kétféle árral kerül a BOLT-ba. Az alapár 10% kedvezményt tartalmaz, azaz egy modul ingyenes. A támogatói árban ez a kedvezmény nincs benne. Ha ezt választod, ezzel támogatod a weboldal működését, amit előre is köszönünk.

* * *

A szociálisan kompetens (asszertiv) egyén képes arra, hogy céljait úgy érje el, hogy eközben viselkedésének pozitív és negatív következményei hosszútávon egyensúlyban legyenek. Maga a szociálisan kompetens viselkedés azt jelenti, hogy az egyén kisebb-nagyobb mértékben rendelkezik olyan képességekkel, amelyek segítségével az önérvényesítés és a szociális alkalmazkodás követelményeit összhangba tudja hozni.

Az önérvényesítés során szükségképpen az egyén negatív következményekkel is számolhat. Aki ezt teljesen el akarja kerülni, az képtelen lesz akaratának érvényesítésére, mert viselkedésének legfőbb irányítója az a vágy lesz, hogy mindenki részéről elfogadást és szeretetet kapjon.

A szociális viselkedés színvonalát befolyásoló kompetencia-szint feltételezése szükségszerűen implikálja azt, hogy az adott viselkedés megvalósításában nem csupán megelőző és következményes ingertényezők, hanem belső folyamatok, képességek, beállítódás, önértékelés is meghatározóak. Másrészt ez a koncepció azzal, hogy az egyén saját igényeinek jelentőségét kiemeli, szakit azzal a felfogással, amely a viselkedésszabályozásban csak a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás jelenségeit látta. A szociális kompetencia elmélete alapvető jelentőséget tulajdonit az egyén önindukált és önvezérléssel irányított viselkedésmódjainak, amelyek szükségképpen feltételezik a szociális valóság belső modelljének kialakulását is. Éppen ezért egyetérthetünk azokkal az elképzelésekkel, amelyek szerint a szociális kompetencia azon képességként definiálható, amellyel létrehozható az önmegvalósítás és a szociális alkalmazkodás egészséges kompromisszuma.

Az asszertiv viselkedés legfőbb jellemzői:

 1. önkifejező
 2. tekintettel van mások jogaira
 3. őszinte
 4. egyenes és közvetlen
 5. ügyel mind a saját, mind a kapcsolat érdekeire
 6. a közlés verbális csatornája döntően a közlés tartalmát szolgálja
 7. a nonverbális csatorna a közlőnek a közléshez és a befogadóhoz való viszonyát szolgálja
 8. konkrét helyzetre, célra, személyre irányul
 9. szociálisan elfogadható
 10. tanult, nem veleszületett.

A tíz alkalomra tervezett tanfolyam elmélettel, kiscsoportos feldogozással és helyzetgyakorlatokkal mutatja be az asszertív viselkedést.

A modulokról
 • 1. videó: Kommunikációs formák, helyzetgyakorlattal (2:01:13)
 • 2. videó: Kommunikációs gyakorlatok, elméleti alapok (1:53:21)
 • 3. videó: Kommunikációs gyakorlatok, elméleti alapok (1:56:27)
 • 4. videó: Asszertív viselkedés típusai példákkal (2:23:21)
 • 5. videó: Kommunikáció és szavak, szavak és kultúrák (1:47:56)
 • 6. videó: Asszertív jogok és a tükörneuronok (1:54:23)
 • 7. videó: Empátia és asszertivitás (2:00:35)
 • 8. videó: Önbecsülés, egyéni felelősség (1:26:42)
 • 9. videó: Asszertivitás az alapoktól (1:48:30)
 • 10. videó: Asszertivitás a mindennapokban (1:54:16)

* * *

Az első alkalommal a járványhelyzet korlátozásai miatt Béla négy fős mini csoporttal kezdte el a munkát. Egy prezentáció keretében mutatta be az alapfogalmakat és egy korkrét helyzettel megismertetve kezdték a csoprttagok a munkát. Az első modul tartalmaz egy 15 oldalas összefoglaló tanulmányt az asszertív viselkedésről. Bélával való kapcsolattartáshoz a modul végén lehetőséged van üzenet, kérdés vagy sajátélmény beküldésre, illetve fel tudsz tölteni egy maximum 8 MB méretű file-t.

Kicsit több résztvevővel, mint az elsőnél, de még mindig tíz fő alatt, megtartottuk a második alkalmat. A kétórás foglalkozás első felében Béla helyzetgyakorlatokat vezetett, ahol a jelenlévők az asszertív -, az alárendelődő-passzív -, és az agresszív viselkedés elkülönítését gyakorolták. A foglalkozás második felében az elmélet további kifejtésére került sor.

Hogyan kérj meg egy idegent, hogy segítsen levenni a nehéz csomagodat a vonaton? Hogyan kérd meg a rád nem figyelő, csaevegő hivatali ügyintézőt ügyd kezelésére? Hogyan képviseld magad egy érdemtelen főnöki támadáskor? Mi az asszertivitás, milyen előnyei vannak? Mik az asszertív viselkedés jellemzői? Mikor használjuk az asszertivitást? Mik az asszertivitás típusai?

A modulban olvasható Dr. Mórotz Kenéz: A viselkedésterápia kézikönyve című művéből a szociális kompetencia tréning című 16 oldalas fejezete.

A harmadik foglalkozás első felében Béla összefoglalta az elmélet legfontosabb alapjait és következett a szituációgyakorlás. Mit és hogyan válaszolsz egy rég nem látott barát késő esti invitációjára, ha már elaludni készülsz, mikor felcsörren a telefon? Hogyan kezeled a túlbuzgó portás megállítását? Hogyan figyelsz a partneredre értő figyelemmel?

A negyedik foglalkozás alkalmával az asszertív viselkedés típusaival ismerkedtünk: az empatikus-, a diszkrepancia- és a negatív érzésekhez kapcsolódó asszertív viselkedést gyakorolták a résztvevők. A foglalkozás végén Béla összefoglalta a kognitív pszichológiai modellt.

Az ötödik foglalkozás alkalmával szó lesz az asszertív viselkedés eszköztáráról, az aktív figyelem jellemzőiről, a figyelemhez szükséges feltételekről. Béla beszél az emberi kommunikáció különlegességeiről, ismerteti az asszertív üzenet lépéseit. Az előadás után Béla és a jelenlévők a korábbi online és személyes résztvevők által küldött levelek és kérdések alapján elemezik a leírt helyzeteket és a kialakult kommunikációs módokat.

A hatodik foglalkozás kérdései közül: mit mondanál csoportvezetőként, ha a csoportodban valaki ismételten késik? Asszertív viselkedés a jogokról való átmeneti lemondás? Van-e jogom ahhoz, hogy megváltoztassam a véleményem? Ezekről és két e-mailben érkezett eset megbeszélésével ebben a modulban részletesebben szó lesz az asszertivitás lényegéről.

A hetedik foglalkozás többek között az empátia kérdésével foglalkozik. Az empátia összetevői, az empatikus kommunikáció tulajdonságai, a hatékony közlés alapszabályai mellett választ kaphatsz a  következő kérdésekre is: lehetnek-e az asszertivitásnak negatív következményei, az asszertív kommunikáció mindig eredményes-e. A foglalkozáson sor kerül a csoporttagok által hozott helyzetek elemzései.

A nyolcadik foglalkozáson Béla egy konkrét, saját eset kapcsán mutatja be a csoporttagokkal együttműködve a három alapesetet: az asszertív, az alárendelődő és az agresszív viselkedést. Emellett szó lesz az önbecsülésről, az egyéni felelősségről, a sértődésről is. A résztvevők beszélgetnek az alárendelődés és az agresszivitás szerepéről a mai magyar társadalmi mozgásokban.

A kilencedik foglalkozástól Béla a teljes asszertív prezentációt összefoglalja, a főbb megállapításokat aláhúzva saját élményű élményekkel magyarázza el a három alapesetet: az agresszív, az asszertív és az alárendelődő kommunikációt. A résztvevők egyéni esetelemzései segítik a téma megértését.

A tizedik, záró alkalommal Béla az asszertív prezentáció mentén ismerteti a következő témákat: a vita, az asszertív kérés, panaszok kezelésa, a negatív visszajelzés, az elismerés, a visszajelzések fogadása/adása, a konstruktív kritika, az empátia, a düh és kezelése. Ez a modul tartalmazza az asszertivitás prezentáció letölthető teljes szövegátiratát.

További információk

Fizetési lehetőség

Normál ár, Támogatom az oldalt

Betekintő videó

Betekintő videónk megtekintéséhez kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj!

Regisztráció / Bejelentkezés